Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 25/2013, které se bude konat dne 16.07.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2013
2. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
    ( I. Fryšová, RK-25-2013-02)
3. MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu
    ( I. Fryšová, RK-25-2013-03)
4. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
    ( I. Fryšová, RK-25-2013-04)
5. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-25-2013-05)
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
    ( P. Kolář, RK-25-2013-06)
7. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
    ( P. Kolář, RK-25-2013-07)
8. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby CEC 5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
    ( P. Kolář, RK-25-2013-08)
9. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
    ( P. Kolář, RK-25-2013-09)
10. Stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
    ( P. Kolář, RK-25-2013-10)
11. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-25-2013-11)
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-25-2013-12)
13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-25-2013-13)
14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-25-2013-14)
15. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
    ( P. Kolář, RK-25-2013-15)
16. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - dodatek nájemní smlouvy
    ( P. Kolář, RK-25-2013-16)
17. Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
    ( P. Kolář, RK-25-2013-17)
18. Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, přijetí finančního daru, schválení rozpočtového opatření
    ( P. Kolář, RK-25-2013-18)
19. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
    ( P. Kolář, RK-25-2013-19)
20. Předběžný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - využití areálu na Družstevní ulici
    ( S. Měrtlová, P. Kolář, RK-25-2013-20)
21. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-21)
22. Poskytnutí dotace na pořízení platebních terminálů a měniček bankovek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-22)
23. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-23)
24. Smlouva o podnájmu a dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-24)
25. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-25)
26. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, P. Pavlinec, RK-25-2013-26)
27. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-27)
28. Změna Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-25-2013-28)
29. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
    ( P. Pavlinec, RK-25-2013-29)
30. Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku
    ( P. Pavlinec, RK-25-2013-30)
31. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
    ( A. Krištofová, RK-25-2013-31)
32. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
    ( V. Novotný, RK-25-2013-32)
33. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-25-2013-33)
34. Smlouva o spolupráci
    ( Z. Kadlec, RK-25-2013-34)
35. Řízený zánik detašovaných pracovišť - ukončení smluvních vztahů
    ( I. Šmídová, RK-25-2013-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
    ( I. Šmídová, RK-25-2013-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( K. Lisá, RK-25-2013-37)
38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
    ( K. Lisá, RK-25-2013-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
    ( K. Lisá, RK-25-2013-39)
40. Památník sv. Zdislavy v Křižanově
    ( K. Lisá, RK-25-2013-40)
41. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013
    ( K. Lisá, RK-25-2013-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( M. Pech, RK-25-2013-42)
43. Potvrzení ředitelky ve funkci
    ( M. Pech, RK-25-2013-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013
    ( M. Pech, RK-25-2013-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-25-2013-45)
46. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola Třebíč
    ( M. Pech, RK-25-2013-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
    ( M. Pech, RK-25-2013-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    ( M. Pech, RK-25-2013-48)
49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-25-2013-49)
50. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu kraje Vysočina
    ( M. Pech, RK-25-2013-50)
51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( M. Pech, RK-25-2013-51)
52. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
    ( M. Pech, RK-25-2013-52)
53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-25-2013-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
    ( M. Pech, RK-25-2013-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
    ( M. Pech, RK-25-2013-55)
56. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
    ( M. Pech, RK-25-2013-56)
57. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
    ( M. Pech, RK-25-2013-57)
58. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
    ( M. Pech, RK-23-2013-58)
59. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-25-2013-59)
60. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-25-2013-60)
61. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
    ( M. Pech, RK-25-2013-61)
62. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
    ( M. Pech, RK-25-2013-62)
63. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
    ( M. Pech, RK-25-2013-63)
64. Soutěž S Vysočinou do Evropy
    ( M. Pech, RK-25-2013-64)
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
    ( M. Pech, RK-25-2013-65)
66. Projekt Od myšlenky k výrobku
    ( M. Pech, RK-25-2013-66)
67. Modernizace vybavení středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
    ( M. Pech, RK-25-2013-67)
68. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013
    ( I. Šteklová, RK-25-2013-68)
69. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty - zrušení části veřejné zakázky
    ( I. Šteklová, RK-25-2013-69)
70. Informace o výjezdním zasedání komise
    ( I. Šteklová, RK-25-2013-70)
71. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
    ( I. Šteklová, RK-25-2013-71)
72. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-72)
73. Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - Licenční smlouva
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-73)
74. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-74)
75. 3. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-75)
76. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-76)
77. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-77)
78. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-78)
79. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-79)
80. Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu senior pointů
    ( V. Švarcová, RK-25-2013-80)
81. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
    ( E. Horná, RK-25-2013-81)
82. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2013
    ( E. Horná, RK-25-2013-82)
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013
    ( E. Horná, RK-25-2013-83)
84. Kotlíková dotace
    ( Z. Chlád, RK-25-2013-84)
85. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( Z. Chlád, RK-25-2013-85)
86. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
    ( Z. Chlád, RK-25-2013-86)
87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - propagace zemědělství a venkova
    ( Z. Chlád, RK-25-2013-87)
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství - akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina
    ( Z. Chlád, RK-25-2013-88)
89. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-89)
90. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2013
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-90)
91. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 - smlouva o provedení finančního odvodu
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-91)
92. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-92)
93. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 01/2013
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-93)
94. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 02/2013
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-94)
95. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-95)
96. Veřejná zakázka na stavební práce: II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-96)
97. Veřejná zakázka na stavební práce: II/392 Pucov - průtah
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-97)
98. Veřejná zakázka na služby: II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-98)
99. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3494 Uhřínov - průtah
    ( H. Strnadová, RK-25-2013-99)
100. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
( H. Strnadová, RK-25-2013-100)
101. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
( H. Strnadová, RK-25-2013-101)
102. Dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
( I. Fryšová, RK-25-2013-102)
103. Žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov
( P. Kolář, RK-25-2013-103)
104. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz