Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-78

RK-25-2013-78.doc  RK-25-2013-78pr01.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-25-2013-78
NázevVyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina každoročně podporuje činnosti a projekty realizované v oblasti rodinné politiky. Tato podpora je obsažena ve schváleném rozpočtu kraje a nyní je tato podpora opřena také o nově schválenou koncepci. Podpora zahrnuje především činnost mateřských center, jejichž roli ve společnosti popisuji níže.
Role mateřských center ve společnosti
* MC jsou místem, kde jsou děti vítány. Nacházejí zde přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
* MC mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové přátele.
* Otevřenost MC umožňuje integraci do společenství odlišných a učí toleranci a předchází xenofobii. MC jsou otevřena všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením, uprchlíkům a dalším.
* MC vznikají dobrovolnou činností občanů a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti a posilují mateřskou roli ženy. Společenství v MC umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází
i k prevenci kriminality.
* MC pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
* Založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy zakládající MC naučit.
Kromě mateřských center mohou být podpořeny i jiné činnosti nestátních neziskových organizací, které podporují funkce a rozvoj rodiny. I v minulosti byly takovéto činnosti podpořeny. Jednalo se především o poradenské, informační a vzdělávací aktivity.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-25-2013-78, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-25-2013-78, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz