Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-54

RK-25-2013-54.doc  RK-25-2013-54pr01.pdf  RK-25-2013-54pr02.pdf  RK-25-2013-54pr03.pdf  RK-25-2013-54pr04.pdf  RK-25-2013-54pr05.pdf  RK-25-2013-54pr06.pdf  RK-25-2013-54pr07.pdf  RK-25-2013-54pr08.pdf  RK-25-2013-54pr09.pdf  RK-25-2013-54pr10.xls
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-25-2013-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0249/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2013 OŠMS obdržel 9 žádostí o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 256 992 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovních mistrovstvích. Žádost PUM 14/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 1), žádost PUM 15/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 2), žádost PUM 16/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 3), žádost PUM 17/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 4), žádost PUM 18/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 5), žádost PUM 19/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 6), žádost PUM 21/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 8), žádost PUM 22/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 9), splňují podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit v požadované výši 216 992 Kč. PUM 20/13 (viz materiál RK-25-2013-54, př. 7) nesplňuje podmínku Pravidel v dotačním limitu, který je určen na žadatele za kalendářní rok; každý sportovní oddíl v rámci žadatele si může požádat maximálně o 100.000,- Kč v kalendářním roce. OŠMS navrhuje tuto žádost podpořit, ale nikoli částkou 40 000,- Kč jak bylo požadováno, nýbrž částkou 13 168 Kč, takto Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. nepřekročí 100 000 Kč objem určený na žadatele a kalendářní rok, čímž ho plně vyčerpá.

Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-25-2013-54, př. 10; dotace je evidována v systému eDotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00557.0014, PR00557.0015, PR00557.0016, PR00557.0017, PR00557.0018, PR00557.0019, PR00557.0020, PR00557.0021, PR00557.0022.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 230 160 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2013-54, př. 10;
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz