Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-52

RK-25-2013-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-25-2013-52
NázevProjekt Effective School Management - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 5/2011 dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0444/05/2011/ZK Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu Effective School Management (dále jen projekt ). Na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se smluvní strany spolupodílí na zajištění aktivit projektu a náklady spojené se zapojením do jeho realizace jim jsou hrazeny po ukončení dané aktivity a po předložení vyúčtování doloženého kopiemi účetních dokladů.
Návrh řešení OŠMS obdržel od partnera projektu Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, IČO 75140349 (dále jen Vysočina Education ) vyúčtování nákladů spojených se zapojením do realizace projektu v celkové výši 5 999,52 Kč. Vzhledem k tomu, že předložené vyúčtování splňuje stanovené podmínky, navrhuje OŠMS Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education partnera projektu Effective School Management o celkovou částku 5 999,52 Kč.
Finanční prostředky budou Vysočině Education poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Effective School Management v celkové výši 5 999,52 Kč.
Odpovědnost OŠMS, EO
Termín srpen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz