Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-46

RK-25-2013-46.doc  RK-25-2013-46pr01.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-25-2013-46
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola Třebíč
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobým pronájmem dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh smlouvy o pronájmu licencí software od firmy AutoCont CZ a.s. Ostrava (dále jen firma). Firma byla vybrána na základě vypsaného výběrového řízení dle nejnižší nabídkové ceny. Účelem je zajištění licenčních práv na pronájem operačních systémů a kancelářských aplikací firmy Microsoft a jejich aktualizaci. Škola má 676 počítačů, na kterých jsou nainstalované různé starší verze. Pro kvalitní výuku by chtěla používat aktuálních software. Na vlastní nákup nemá dostatek finančních prostředků.
Smlouva se sjednává na dobu 36 měsíců. Výše pronájmu činí za celé období 425 920 Kč včetně DPH.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací dle materiálu RK-25-2013-46, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací dle materiálu RK-25-2013-46, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
Termín 1. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz