Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-54

RK-24-2013-54.doc  RK-24-2013-54pr01.pdf  RK-24-2013-54pr02.xls  RK-24-2013-54pr03.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-24-2013-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení SE.S.TA zastoupené ředitelkou paní Marií Kinsky se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o podporu jimi pořádané akce s názvem Festival KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou. Jedná se o mezinárodní festival moderního tance, který je složen z tanečních a divadelních představení a doprovodných stáží. Festival je příležitostí pro obyvatele města zažít zámecký areál jinak, než jsou zvyklí a setkat se se současným uměním a umělci, kteří umí přirozeně začlenit diváky do svého tvůrčího světa. SE.S.TA udržuje dlouhodobé kontakty s pedagogy ZUŠ a aktivně připravuje ve Žďáře nad Sázavou koncept nového nadregionálního kulturního centra, které se může opřít o tradici, jak silné tvůrčí historie, tak i současného kulturního života regionu a obohatit ji o mezinárodní rozměr. Finální festivalový den proběhne 5. července 2013 v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-24-2013-54, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-24-2013-54, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout občanskému sdružení SE.S.TA , Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 265 37 516, dotaci ve výši 30 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu KoresponDance 2013.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Kružíkovou, členkou Rady Kraje Vysočina, viz materiál RK-24-2013-54, př. 2.
Ekonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem je 144 660 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00530.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení SE.S.TA , Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 265 37 516, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-24-2013-54, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-24-2013-54.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz