Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-43

RK-24-2013-43.doc  RK-24-2013-43pr01.xls
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-24-2013-43
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013
Zpracoval E. Vrtalová, J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 5/2013
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 5/2013
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 5/2013
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 5/2013
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 5/2013
6) Sociální fond za období 1 - 5/2013
7) Fond Vysočiny za období 1 - 5/2013
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 5/2013

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 5. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013 dle materiálu RK-24-2013-43, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz