Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-34

RK-24-2013-34.doc  RK-24-2013-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-24-2013-34
NázevNávrh organizačního řádu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Vysočina Education
Zpracoval P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuPři revizi vnitřních předpisů na příspěvkové organizaci Vysočina Education bylo konstatováno, že stávající organizační řád není zcela v souladu s potřebami organizace. Na základě uvedeného zjištění Vysočina Education ve spolupráci s oOŠ a oPaKŽÚ zaktualizovali stávající dokument.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje v příloze materiálu RK-24-2013-34, př. 1 nový organizační řád Vysočina Education, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky. Návrh je v souladu s povinností resp. požadavkem stanoveným zřizovatelem ve zřizovací listině.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
organizační řád Vysočina Education, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, uvedený v materiálu RK-24-2013-34, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz