Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-29

RK-24-2013-29.doc  RK-24-2013-29pr01.doc  RK-24-2013-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-24-2013-29
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č.1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-24-2013-29, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-24-2013-29, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem, za předpokladu, že sloučením škol nevznikne problém neuznatelnosti výdajů.
Odbor ekonomický:
souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, případné opožděné platby bude škola řešit z provozních prostředků.
Odbor regionálního rozvoje:
OA a JŠ Třebíč - z pohledu pravidel OP VK bez připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Interaktivně s LMS Moodle dle materiálu
RK-24-2013-29, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz