Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-09

RK-24-2013-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-24-2013-09
NázevZařazení nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havarijní stav regulačních prvků budovy na ulici Koutkova
Vedení Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace ohlásilo vznik havarijního stavu regulačních prvků vytápění objektu na ul. Koutkova. OM provedl ve spolupráci s projekční kanceláří odborné posouzení stavu regulačních prvků vytápění a regulace. Bylo zjištěno, že na hlavním rozdělovači ÚT a v regulačním rozvaděči nejsou funkční regulační prvky zastaralé regulace a nelze regulovat teplotu vody pro jednotlivé části domova. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou regulačních armatur a komponentů regulace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích a realizovat opravu havárie v letních měsících letošního roku. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M7. Náklady předpokládá OM do 450 tis. Kč s DPH. Realizací opravy havárie regulačních prvků bude zajištěno vytápění objektu na ulici Koutkova.
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí se zařazením nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - oprava havárie regulačních prvků .
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 31. 07. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz