Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-15

RK-22-2013-15.doc  RK-22-2013-15pr01.xls  RK-22-2013-15pr02.xls  RK-22-2013-15pr03.xls  RK-22-2013-15pr04.xls  RK-22-2013-15pr05.pdf  RK-22-2013-15pr06.xls  RK-22-2013-15pr07.xls  RK-22-2013-15pr08.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-22-2013-15
NázevStřednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0514/12/2012/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 20. 3. 2012 č. 07/12 (dále jen Pravidla). V článku 4 odst. 5) písm. b) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 2 - 4 kalendářní roky.
Návrh řešení Zdravotnické příspěvkové organizace zpracovaly a předložily v souladu s těmito Pravidly odboru zdravotnictví návrhy střednědobých plánů pro jejich následné schválení zřizovatelem. Součástí střednědobých plánů je finanční plánování, které je v případě zdravotnických příspěvkových organizací podstatně ovlivněno platbami od zdravotních pojišťoven. Významnou skutečností je v současné době výsledek vyúčtování úhrad za rok 2012, které dosud pojišťovny neprovedly. Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje vzít na vědomí střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-22-2013-15, př. 1, RK-22-2013-15, př. 2, RK-22-2013-15, př. 3,
RK-22-2013-15, př. 4, RK-22-2013-15, př. 5, RK-22-2013-15, př. 6, RK-22-2013-15, př. 7 a RK-22-2013-15, př. 8, a současně uložit odboru zdravotnictví předložit ke schválení střednědobé plány po provedení vyúčtování zdravotních služeb za rok 2012, nejpozději však do 31. října 2013.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-22-2013-15, př. 1, RK-22-2013-15, př. 2, RK-22-2013-15, př. 3,
RK-22-2013-15, př. 4, RK-22-2013-15, př. 5, RK-22-2013-15, př. 6, RK-22-2013-15, př. 7 a RK-22-2013-15, př. 8;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit radě kraje ke schválení střednědobé plány příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Krajem Vysočina po provedení vyúčtování zdravotních služeb za rok 2012, nejpozději však do 31. října 2013.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz