Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-59

RK-21-2013-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-21-2013-59
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
Zpracoval J. Bína, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Od 1. 4. 2012 do 31. 10. 2012 proběhla 3. etapa projektu, jejíž náklady (mimo část hrazenou z nastaveného rozpočtového limitu) byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 25. 11. 2012 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 1 509 120,- Kč.
Z projektu Transformace ÚSP Jinošov jsou hrazeny výdaje na výstavbu a vybavení objektů v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši.
Návrh řešení Na základě této žádosti o platbu byla dne 2. 5. 2013 převedena částka 1 509 120,- Kč na zvláštní projektový účet.
Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 1 509 120,- Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 509 120 Kč, která byla připsána na zvláštní účet dne 2. 5. 2013. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 509 120,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz