Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-02

RK-21-2013-02.doc  RK-21-2013-02pr01.xls
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-21-2013-02
NázevAktualizace investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0888/18/2013/RK schválila rada kraje finanční plány včetně dalších souvisejících plánů na rok 2013 pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení aktualizace investičního plánu na rok 2013 z důvodu havárie ultrazvukového přístroje.
Zdůvodnění pořízení ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení: jedná se o havarijní situaci, stávající ultrazvukový přístroj neprošel bezpečnostně technickou kontrolou, kterou prováděla servisní firma. Ta při kontrole zjistila poškozený hlavní ovládací panel - otvory u tlačítek (promačkané). Vaginální sonda má vzduchovou bublinu na cca 75 % povrchu, abdominální sonda má výpadky v zobrazení. Přístroj byl odstaven z provozu. Na oddělení gynekologicko-porodnickém je stávající ultrazvukový přístroj ECCOCEE CX SSA-340A z roku 2001. Přístroj je umístěn na gynekologické ambulanci a byl využíván na gynekologickém sálku. Bez ultrazvuku na gynekologické ambulanci a gynekologickém sálku může dojít k opožděné diagnostice s možností poškození rodičky nebo plodu. Přístroj bude pořízen z vlastních zdrojů - odpisů v předpokládané výši 217 800 Kč.

.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit pořízení ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace v předpokládané pořizovací ceně 217 800 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje

schvaluje
pořízení ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace v předpokládané pořizovací ceně 217 800 Kč z vlastních zdrojů - odpisů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz