Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-42

RK-35-2012-42.doc  RK-35-2012-42pr01.doc  RK-35-2012-42pr02.doc  RK-35-2012-42pr03.doc  RK-35-2012-42pr04.doc  RK-35-2012-42pr05.doc  RK-35-2012-42pr06.doc  RK-35-2012-42pr07.doc  RK-35-2012-42pr08.doc  RK-35-2012-42pr09.doc  RK-35-2012-42pr10.doc  RK-35-2012-42pr11.doc  RK-35-2012-42pr12.doc  RK-35-2012-42pr13.doc  RK-35-2012-42pr14.doc  RK-35-2012-42pr15.doc  RK-35-2012-42pr16.doc  RK-35-2012-42pr17.doc  RK-35-2012-42pr18.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-35-2012-42
NázevDoklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
Zpracoval M. Ferklová, M. Brom
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení znění dokladů požadovaných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekty Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit , Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina .
Dne 20. března 2012 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0573/12/2009/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit a dne 28. srpna 2012 Rada Kraje usnesením č. 1564/29/2012/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky a uložila odboru životního prostředí oznámení výsledků veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byly začátkem měsíce října uzavřeny pro jednotlivé části projektu smlouvy o dílo.
Rovněž dne 20. března 2012 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0574/12/2009/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou a dne 28. srpna 2012 Rada Kraje usnesením č. 1565/29/2012/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky a uložila odboru životního prostředí oznámení výsledků veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byly i zde začátkem měsíce října uzavřeny pro jednotlivé části projektu smlouvy o dílo.
Dne 20. března 2012 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0572/12/2012/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby k projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a dne 3. července 2012 Rada Kraje usnesením č. 1238/26/2012/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky a uložila odboru životního prostředí oznámení výsledků veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byly v září uzavřeny pro jednotlivé části projektu smlouvy o dílo.
V rámci stanoveného postupu je zadavatel povinen předložit před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životního prostředí Státnímu fondu životního prostředí ČR ke kontrole doklady o veřejných zakázkách včetně Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200 000 Kč zadávané podle Směrnice MŽP č. 4/2010 a č. 3/2011 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dle materiálu RK-35-2012-42, př. 1, RK-35-2012-42, př. 2, RK-35-2012-42, př. 3, RK-35-2012-42, př. 4, RK-35-2012-42, př. 5, RK-35-2012-42, př. 6, RK-35-2012-42, př. 7, RK-35-2012-42, př. 8, RK-35-2012-42, př. 9, RK-35-2012-42, př. 10, RK-35-2012-42, př. 11, RK-35-2012-42, př. 12, RK-35-2012-42, př. 13, RK-35-2012-42, př. 14, RK-35-2012-42, př. 15, RK-35-2012-42, př. 16, RK-35-2012-42, př. 17 a RK-35-2012-42, př. 18).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2012-42, př. 1, RK-35-2012-42, př. 2, RK-35-2012-42, př. 3, RK-35-2012-42, př. 4, RK-35-2012-42, př. 5, RK-35-2012-42, př. 6, RK-35-2012-42, př. 7, RK-35-2012-42, př. 8, RK-35-2012-42, př. 9, RK-35-2012-42, př. 10, RK-35-2012-42, př. 11, RK-35-2012-42, př. 12, RK-35-2012-42, př. 13, RK-35-2012-42, př. 14, RK-35-2012-42, př. 15, RK-35-2012-42, př. 16, RK-35-2012-42, př. 17 a RK-35-2012-42, př. 18 nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životního prostředí .
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2012-42, př. 1, RK-35-2012-42, př. 2,
RK-35-2012-42, př. 3, RK-35-2012-42, př. 4, RK-35-2012-42, př. 5, RK-35-2012-42, př. 6, RK-35-2012-42, př. 7, RK-35-2012-42, př. 8, RK-35-2012-42, př. 9, RK-35-2012-42, př. 10, RK-35-2012-42, př. 11, RK-35-2012-42, př. 12, RK-35-2012-42, př. 13, RK-35-2012-42, př. 14, RK-35-2012-42, př. 15, RK-35-2012-42, př. 16, RK-35-2012-42, př. 17
a RK-35-2012-42, př. 18.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz