Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-33

RK-35-2012-33.doc  RK-35-2012-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-35-2012-33
NázevSmlouva o spolupráci s Masarykovou univerzitou
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina již od roku 2003 spolupracuje se zájmovým sdružením právnických osob Cesnet při vytváření informační a telekomunikační infrastruktury pro akademický a vzdělávací sektor. Krajský úřad od roku 2004 servisuje krajské přípojné místo (POP) vysokorychlostní sítě CESNET2 a jako nepřímý poskytovatel služeb této sítě prostřednictvím sítě ROWANet poskytuje několika desítkám organizací mimo jiné jedno z nejspolehlivějších a nejrychlejších připojení k internetu v ČR.

Zájmové sdružení Cesnet na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1152/24/2012/RK uzavřelo s Krajem Vysočina smlouvu o spolupráci, na základě které bude v prostorách Kraje v budově D realizováno datové centrum jako jedna z aktivit projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech ( eIGeR ).

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OI ) byl na základě konzultací se sdružením Cesnet v květnu 2012 osloven zástupci Masarykovy univerzity, která realizuje projekt CERIT-SC, logicky navazující na aktivity Cesnetu.

Projekt CERIT-SC je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby, včetně podpory jejich experimentálního využití. Centrum CERIT-SC vzniká transformací Superpočítačového centra Brno (SCB), které je součástí Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity (MU).

Centrum CERIT-SC plánuje do roku 2013 poskytovat více než 3500 jader a cca 3,5 PB úložného prostoru. Pořizované výpočetní a úložné kapacity jsou zprovozňovány postupně a jsou dostupné prostřednictvím Národní gridové infrastruktury, cloudová rozhraní a další experimentální rozhraní.

Kraj Vysočina byl požádán o poskytnutí prostor v budově D sousedících s prostorami pro projekt eIGeR. Tyto prostory jsou v současné době kapacitně k dispozici a OI neplánuje ve výhledu cca 5ti let jejich plné využití. Veškeré provozní náklady na využití budovy Kraje Vysočina budou hrazeny z rozpočtu projektu Masarykovou univerzitou.

V případě realizace projektu CERIT-SC vzniká v Kraji Vysočina unikátní technické zázemí pro akademické aktivity v oblasti ICT. Vzhledem k modelu spolupráce budou technologie realizované jak projektem eIGeR tak CERIT-SC k dispozici i pro Krajský úřad Kraje Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Návrh řešení OI navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit záměr spolupráce Kraje Vysočina na realizaci projektu CERIT-SC a uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu zařízení Masarykovy univerzity dle materiálu RK-35-2012-33 př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu zařízení Masarykovy univerzity dle materiálu RK-35-2012-33, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz