Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-04

RK-34-2012-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-34-2012-04
NázevNávrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, p
Zpracoval4 Návrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh zařazení nových akcí do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
Pro rok 2013 odbor majetkový plánuje zajištění výše uvedených akcí a z důvodu včasného zajištění provedení těchto oprav odbor majetkový považuje za potřebné zajistit vypracování potřebné projektové dokumentace ještě v roce 2012. Uvedené akce jsou zařazeny do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2013.
Návrh řešení OM navrhuje zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství rozpočtu kraje Vysočina na rok 2012 s tím, že finanční krytí v rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby je navrhováno řešit v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství formou vnitřní změny rozpisu rozpočtu bez nároku na zvýšení rozpočtu kapitoly.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín říjen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz