Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-46

RK-34-2012-46.doc  RK-34-2012-46pr01.doc  RK-34-2012-46pr02.xls  RK-34-2012-46pr03.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-34-2012-46
NázevMonitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
Zpracoval6 Monitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe) pro: jednání rady kraje č. 34/2012 dne 9. 10. 2012 zpracovali: L. Matoušková, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o stavu realizace projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) za období 1. 10. 2011 - 30. 9. 2012.
Projekt je v realizaci od 1. 10. 2011 s cílem zprostředkování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi železničními uzly v oblasti integrace místní a regionální dopravy do národních a transevropských sítí a nalezení inovativních řešení, která posílí význam železniční dopravy v partnerských regionech a pomohou zlepšit dostupnost střední Evropy různými způsoby dopravy. Popis realizace jednotlivých aktivit projektu a plán aktivit na další období je obsahem materiálu RK-34-2012-46, př. 1. Součástí monitorovací zprávy č. 1 je i finanční zpráva uvedená v materiálu RK-34-2012-46, př. 2 a prohlášení partnera ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu uvedené v materiálu RK-34-2012-46, př. 3.
Usnesením č. 0097/03/2011/RK ze dne 17. 1. 2011 ( Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ) schválila rada kraje účast Kraje Vysočina v projektu RAILHUC.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za období 1. 10. 2011 - 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-46, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-46, př. 2 a RK-34-2012-46, př. 3.
StanoviskaOE: Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
ODSH: Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-34-2012-46, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-46, př. 2 a RK-34-2012-46, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 10. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz