Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-38

RK-34-2012-38.doc  RK-34-2012-38pr01.xls  RK-34-2012-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-34-2012-38
NázevProjekt KID CZ-A - monitorovací zpráva, žádost o platbu
Zpracoval H. Špejtková, L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV materiálu jsou předložena čestná prohlášení, která tvoří součást žádosti o platbu k projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (zkráceně KID CZ-A). Žádost o platbu je předkládána za období od 1. 4. do 30. 9. 2012.
Kraj Vysočina je projektovým partnerem projektu KID CZ-A, který je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ). V rámci realizace projektu je nyní předkládána monitorovací zpráva za výše uvedené období a v souladu s pravidly programu je její přílohou žádost o platbu. Za účelem žádosti o platbu byla sestavena Soupiska výdajů vynaložených partnerem, jejíž součástí je i prohlášení viz materiál RK-34-2012-38, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OSH ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za uvedené období dle materiálu RK-34-2012-38, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-38, př. 1 a RK-34-2012-38, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl ověření skutečností vztahujících se ke zvláštnímu účtu projektu. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu KID CZ-A (Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU) dle materiálu RK-34-2012-38, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-38, př. 1, RK-34-2012-38, př. 2.
Odpovědnost OSH
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz