Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-30

RK-34-2012-30.doc  RK-34-2012-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-34-2012-30
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, obdržela nabídku účelového peněžního daru ve výši 75 000 Kč od společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6. Dar je poskytován na podporu vědeckého a lékařského vzdělávání zdravotnických pracovníků - účast na kongresu IGCS - 14th Beinnial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society ve Vancouveru (Kanada) ve dnech 13. 10. 2012 - 16. 10. 2012. Bližší podmínky jsou obsaženy v materiálu RK-34-2012-30, př. 1 (darovací smlouva). Součástí smlouvy je program kongresu.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2012-30, př. 1.
Návrh řešení Předložená smlouva podrobně upravuje podmínky použití prostředků, které mohou být čerpány pouze na cestovní náhrady, náklady ubytování ve standardních jednolůžkových pokojích a registrační poplatky. Smlouva není vázána na konkrétní osobu vyslanou nemocnicí na kongres. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2012-30, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2012-30, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz