Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-50

RK-11-2012-50.doc  RK-11-2012-50pr01.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-11-2012-50
NázevNabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje koupit do vlastnictví kraje pozemek třetí osoby, který vlastník pozemku nezbytného pro výše uvedenou akci požaduje směnit za jeho pozemek.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je akce II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o celkovou rekonstrukci a rozšíření stávající silnice II/602. Tato etapa se dotýká pozemků v k. ú. Petráveč, Jabloňov u Velkého Meziříčí a Ruda u Velkého Meziříčí.
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit výkup pozemků dotčených plánovanou stavbou.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0339/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 rozhodlo nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu č. ZK-05-2008-52, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Moravský rybářský svaz, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí je jedním z vlastníků pozemků nezbytných pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Místo odprodeje pozemků do vlastnictví kraje požaduje směnu za jiný pozemek v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Na základě jednání se došlo k dohodě, že vhodným náhradním pozemkem je par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí.
Výhradním vlastníkem tohoto pozemku je město Velké Meziříčí. OM proto požádal město o odprodej pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí na svém zasedání konaném dne 22. 2. 2012 odsouhlasilo prodej pozemku par. č. 3731 v k. ú. Velké Meziříčí do vlastnictví kraje za cenu 50 Kč/m2. Za tuto cenu kraj vykupuje pozemky pro silnice II. třídy.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemek par. č. 3731 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem za 19 450 Kč.
Poté bude možné jej vyměnit za pozemek nezbytný pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba .
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek do vlastnictví kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 450 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz