Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-49

RK-11-2012-49.doc  RK-11-2012-49pr01.doc  RK-11-2012-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-11-2012-49
NázevPozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020
Zpracoval M. Hyský, I. Šteklová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuRada AKČR na svém jednání konaném dne 2. 3. 2012 projednávala i bod týkající přípravy České republiky na politiku soudržnosti v programovacím období 2014 - 2020.
K projednávanému bodu byl přítomen i ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský, z jehož vystoupení nevyzněl jednoznačně odmítavý postoj k existenci Regionálních operačních programů. Rada AKČR přijala k uvedené problematice usnesení v následujícím znění:

Rada Asociace krajů České republiky

* požaduje, aby byly v rámci kohezní politiky v letech 2014 - 2020 zachovány regionální operační programy a regionální rady jako jejich řídící orgány pro uplatnění územního přístupu v rámci kohezní politiky 2014 - 2020, a to s ohledem na zvýšení efektů z kohezní politiky, řešení disparit a rozvojových potřeb regionů
* je připravena jednat o změně postavení regionálních rad tak, že do jejich orgánů budou zapojeny nejen kraje a zástupci měst, Svaz měst a obcí ČR a neziskové organizace, ale také příslušná ministerstva a hospodářští a sociální partneři
* požaduje, aby řešení disparit a rozvojových potřeb regionů bylo řešeno také s ohledem na závěry ministerstvem pro místní rozvoj zpracovávané strategie regionálního rozvoje
* zpracuje alternativní návrh vymezení operačních programů k návrhu MMR při respektování připravovaných nařízení Evropské unie a předloží jej Vládě ČR a Evropské komisi k vyjádření a podpoře
Návrh řešení Na jednání Rady AKČR bylo dohodnuto projednat souhlas s touto pozicí v radách jednotlivých krajů.

Usnesení Rady AKČR obsahuje materiál RK-11-2012-49, př. 1.

Důvodová zpráva, která byla součástí materiálu projednávaného Radou AKČR je obsažena v materiálu RK-11-2012-49, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínek k uvedenému materiálu.

Stanovisko Grémia ředitele bude předloženo na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o pozici Rady AKČR ze dne 2. 3. 2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020 dle materiálů RK-11-2012-49, př. 1 a RK-11-2012-49, př. 2;
souhlasí
s přijatou pozicí Rady AKČR ze dne 2. 3. 2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020 dle materiálu RK-11-2012-49, př. 1.
Odpovědnost rada kraje
Termín 13. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz