Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-43

RK-11-2012-43.doc  RK-11-2012-43pr01.pdf  RK-11-2012-43pr02.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-11-2012-43
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
Zpracoval K. Ubr, Odborná skupina projektu
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV materiálu je předložena k projednání výroční monitorovací zpráva projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) za rok 2011.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen smlouva ). Dle čl. 3 odst. 2) této smlouvy projednávají partneři projektu Výroční monitorovací zprávu za uplynulý kalendářní rok (dále jen VMZ2011 ) a berou ji na vědomí.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání Výroční monitorovací zprávu projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za rok 2011 (materiály RK-11-2012-43, př. 1 - zpráva a RK-11-2012-43, př. 2 - fotodokumentace).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za rok 2011 dle materiálů RK-11-2012-43, př. 1 a RK-11-2012-43, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín březen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz