Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-33

RK-11-2012-33.doc  RK-11-2012-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-11-2012-33
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, za účelem výstavním.
Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátila Horácká galerie v Novém Městě na Moravě se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě, viz materiál RK-11-2012-33, př. 1. Předmětem výpůjčky jsou 2 umělecká díla: 1. Aleš Lamr: Setkání v růžovém, 1982, inv. č. O-848, 2. Aleš Lamr: Zvířecí architektura, 1980, inv. č. O-920. Obě díla jsou již instalována jako reprezentační výzdoba kanceláře starosty Města Nové Město na Moravě v budově městského úřadu na základě krátkodobé smlouvy o výpůjčce mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě a vypůjčitel má zájem o uzavření dlouhodobé smlouvy o výpůjčce obou výše uvedených uměleckých děl.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2015, dle materiálu RK-11-2012-33, př. 1. Uzavřením této smlouvy nebude narušen chod organizace ani znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu příspěvkové organizace Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2015, dle materiálu RK-11-2012-33, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz