Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-40

RK-02-2012-40.doc  RK-02-2012-40pr01.pdf  RK-02-2012-40pr02.pdf  RK-02-2012-40pr03.pdf  RK-02-2012-40pr04.pdf  RK-02-2012-40pr05.pdf  RK-02-2012-40pr06.pdf  RK-02-2012-40pr07.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-02-2012-40
NázevStanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál pojednává o stanovisku Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce.
Dne 6. 10. 2011 byl zveřejněn Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, viz materiál RK-02-2012-40, př. 1 (anglická verze), RK-02-2012-40, př. 2 (česká verze), Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, viz materiál RK-02-2012-40, př. 3 (anglická verze), RK-02-2012-40, př.4 (česká verze), Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 viz materiál RK-02-2012-40, př. 5 (anglická verze), RK-02-2012-40, př. 6 (česká verze), (dále jen nařízení ).
Vzhledem k nutnosti přípravy Kraje Vysočina na další programovací období 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce vyzval v prosinci 2011 Kraj Vysočina kraje Jihočeský a Jihomoravský ke společnému jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) v této věci.

První společné jednání se uskuteční dne 19. 1. 2012 v Jihlavě a programem jednání budou prezentace zástupců MMR na téma:
- Příprava CR na období 2014 - 2020 v oblasti Evropské územní spolupráce, rizika a příležitosti
- Nařízení obsahující specifická ustanovení pro cíl Evropská územní spolupráce

Před tímto plánovaným jednáním se zástupci krajů shodli na připomínkách k nařízení z pohledu přeshraniční spolupráce, které jsou obsaženy v materiálu RK-02-2012-40, př. 7.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina uložit ORR předložit MMR základní stanoviska kraje k návrhům nařízení a základní stanoviska k administraci a implementační struktuře z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce dle materiálu RK-02-2012-40, př. 7.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR stanovisko Kraje k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce dle materiálu
RK-02-2012-40, př. 7.
Odpovědnost ORR
Termín 12. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz