Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-31

RK-02-2012-31.doc  RK-02-2012-31pr01.doc  RK-02-2012-31pr02.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-02-2012-31
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola stavební Třebíč o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-02-2012-31, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-02-2012-31, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Členové grémia souhlasí s projektovými záměry.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
PO realizuje grantový projekt CZ.1.07/1.1.01/02.0033 s názvem Spolupráce s partnery - základ kvalitní odborné výuky - vzhledem k zaměření projektu a obsahu projektové fiše není v tuto chvíli identifikováno riziko dvojího financování projektových aktivit.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč Individualizace výuky na SŠS Třebíč dle materiálu RK-02-2012-31, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz