Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-20

RK-02-2012-20.doc  RK-02-2012-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-02-2012-20
NázevPlán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval P. Panovec, E. Charvátová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 2/2009, konaného dne 13. 1. 2009 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina č. 6/06 ze dne 17. 1. 2006 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválení Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-20, př. 1.
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina schválila Plán činnosti na rok 2012 na svém zasedání č. 7/2011 dne 19. 12. 2011 (usnesení 17/07/2011/Ksvč).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-20, př. 1.
Odpovědnost předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz