Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-58

RK-34-2011-58.doc  RK-34-2011-58pr01.pdf  RK-34-2011-58pr02.doc  RK-34-2011-58pr03.doc  RK-34-2011-58pr04.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-34-2011-58
NázevDohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva - změna usnesení
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu Dohody o výpůjčce movitého majetku Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen regionální rada ) změnu Darovací smlouvy.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 10. 2011 usnesením č. 1580/32/2011/RK (Rada kraje rozhoduje o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-32-2011-18, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-32-2011-18, př. 3.) rozhodla uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí regionální radě (dále jen dohoda ).
Dne 11. 10. 2011 zaslala regionální rada žádost o změny v dohodě v souvislosti s existencí pověření k zastupování regionální rady pro ředitelku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s omluvou, že tyto skutečnosti nebyly uvedeny již při projednávání návrhu dohody před odesláním k projednání Radou Kraje Vysočina.
Návrh řešení Vzhledem k žádosti regionální rady navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina radě kraje:
- zrušit usnesení č. 1580/32/2011/RK ze dne 4. 10. 2011,
- rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-34-2011-58, př. 2 a
- doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2011-58, př. 3 regionální radě.

K darování movitého majetku dal souhlas řídící orgán Společného regionálního operačního programu - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR viz materiál RK-34-2011-58, př. 4.
Dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaOddělení hospodářské správy: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor informatiky: Poskytnutí daru bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O00184.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 1580/32/2011/RK ze dne 4. 10. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-34-2011-58, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2011-58, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz