Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-29

RK-34-2011-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-34-2011-29
NázevNávrh na posun termínu předložení závěrů a doporučení z personálního auditu, finančního vyúčtování tohoto auditu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovo
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1088/23/2011/RK schválila rada kraje poskytnutí příspěvku na spolufinancování personálního auditu ve výších 250 tis. Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 750 000 Kč. Z důvodu kompletace údajů externí firmou, kdy předběžné výsledky budou na konci října a definitivní na konci listopadu, požádali ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o posun termínu předložení závěrů a doporučení ze zrealizovaného personálního auditu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit posun termínu pro:
* předložení závěrů a doporučení Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, v termínu do 30. 11. 2011;
* zaslání kopie faktury a výpisu z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, v termínu do 15. 12. 2011 na odbor zdravotnictví, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
* odbor zdravotnictví informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace na termín předložení této informace do 31. 12. 2011.
StanoviskaOdbor ekonomický bere změnu termínů uložených radou kraje v usnesení č. 1088/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 1088/23/2011/RK v části, kterou uložila:
* ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, před poskytnutím příspěvku:
- předložit odboru zdravotnictví závěry a doporučení vyplývající ze zrealizovaného personálního auditu a výstupy řešení z něho vyplývající do 31. 10. 2011;
- zaslat odboru zdravotnictví kopii faktury a výpis z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu v termínu do 30. 11. 2011, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
* odboru zdravotnictví v termínu do 30. 11. 2011 informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace;
ukládá
* ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, před poskytnutím příspěvku:
- předložit odboru zdravotnictví závěry a doporučení vyplývající ze zrealizovaného personálního auditu a výstupy řešení z něho vyplývající do 30. 11. 2011;
- zaslat odboru zdravotnictví kopii faktury a výpis z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu v termínu do 15. 12. 2011, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
* odboru zdravotnictví v termínu do 31. 12. 2011 informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz