Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-05

RK-34-2011-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-34-2011-05
NázevZměna usnesení 0509/08/2006/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu způsobu nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Brtnice - Zašovice .
Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením 0509/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006 m.j. nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice II/405 Brtnice - Zašovice v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu
ZK-08-2006-30, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina. Mezi těmito pozemky je i pozemek par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR, který měl být dle usnesení nabyt do vlastnictví Kraje Vysočina po realizaci stavby úplatně.
V současné době je možné pozemek par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR získat bezúplatně. Během probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic, byla provedena novela zákona č. 569/1991 Sb., podle které Pozemkový fond ČR převede bezúplatně silniční pozemky pod silnicemi II. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0509/08/2006/ZK tak, že u pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic se změní způsob jeho nabytí. Jednalo by se o bezúplatný převod do vlastnictví Kraje Vysočiny dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0509/08/2006/ZK tak, že v materiálu
ZK-08-2006-30, př. 1 se v pořadovém čísle 40 u pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic nahrazuje kupní cena 52 877 Kč textem pozemek bude nabyt do vlastnictví Kraje Vysočina bezúplatným převodem dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz