Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-87

RK-25-2011-87.doc  RK-25-2011-87pr01.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-25-2011-87
NázevČestné prohlášení k prodeji pozemku
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prohlášení závazku Kraje Vysočina poskytnout informace a doklady týkající se prodeje pozemku par. č. 399/10 v k.ú. Hruškové Dvory obec Jihlava.
Kraj Vysočina prodal na základě smlouvy ze dne 25. 3. 2011 pozemek par. č. 399/10 v k.ú. Hruškové Dvory obec Jihlava subjektu ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s., se sídlem U Mlýna 1075, 684 01 Vyškov, IČO: 29201055 (dále jen příjemce dotace ) za účelem realizace projektu s názvem Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií , reg. č. 5.1 PP04/012 financovaného v rámci Operačního programu podnikání a inovace (dále jen OP PI ).
Dle POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE je příjemce dotace povinen zajistit od prodávajícího to, že poskytne kontrolním orgánům projektu veškeré informace a doklady týkající se prodeje předmětného pozemku.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2011-87, př. 1. Jde o pouhou deklaraci dodržet povinnost uloženou zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2011-87, př. 1.
Odpovědnost ORR, OM
Termín 9. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz