Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-75

RK-25-2011-75.doc  RK-25-2011-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-25-2011-75
NázevSouhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelových darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen ZZS KV) písemnou žádost o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovacích smluv na přijetí účelově určených finančních darů k těmto účelům:
* 50 tis. Kč od Města Jihlava na zakoupení defibrilátoru;
* 210 tis. Kč od Města Nové Město na Moravě a obcí tohoto mikroregionu pak doplnění zdrojů do výše 320 tis. Kč na nákup přístroje na nepřímou srdeční masáž;
* účelový dar na tradiční konference Pelhřimovský podvečer (dvoudenní odborný seminář určený pro odbornou veřejnost), který se bude konat v termínu 21. - 22. 10. 2011 a na který přispívají firmy z Pelhřimova a okolí.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 může příspěvková organizace nabýt darem do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Funkci zřizovatele v tomto případě plní Rada Kraje Vysočina.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit předchozí souhlas k uzavření darovacích smluv dle materiálu RK-25-2011-75, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s nabytím darů dle materiálu RK-25-2011-75 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2011-75, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Záchranné zdravotnické služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz