Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-58

RK-25-2011-58.doc  RK-25-2011-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-25-2011-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila rada kraje usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě pravidel žádost o podporu krajského kola soutěže Ekologická olympiáda v celkové výši 20 000 Kč. Soutěž organizuje nestátní nezisková organizace.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout finanční prostředky na podporu krajského kola soutěže Ekologická olympiáda. Dotace je evidována v systému eDotace pod ID PR00017.0013.
Žádost splňuje Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež.
Kopie žádosti je uvedena v materiále RK-25-2011-58, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00017.0013.

Ekonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce, na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina (ÚZ 00032) je 135 822 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460 na podporu krajského kola soutěže Ekologická olympiáda v celkové výši 20 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz