Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-53

RK-25-2011-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-25-2011-53
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne
10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Od 18. 6. 2010 do 30. 4. 2011 proběhla 1. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina.
Návrh řešení Dne 18. 5. 2011 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 4 421 494,- Kč, na jejímž základě byla dne 13. 7. 2011 tato částka převedena na zvláštní projektový účet. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout investiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil.
StanoviskaUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina, v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků EU, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě investiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 421 494,- Kč, určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 421 494,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 5. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz