Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-48

RK-25-2011-48.doc  RK-25-2011-48pr01.pdf  RK-25-2011-48pr02.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-25-2011-48
NázevZměna č. 1 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) požádala dopisem ze dne 14. 7. 2011 o změnu investičního plánu KSÚSV na rok 2011 dle přílohy
RK- 25-2011-48, př. 1.
Jedná se o:
* změnu plánovaného množství strojních investic:
název původní stav navrhovaný stav
Vibrační deska 3 ks 5 ks
Nákladní přívěs 1 ks 2 ks
Nakladač teleskopický 4 ks 8 ks
Nákladní vozidlo pick-up 2 ks 3 ks

* zařazení nových investic do investičního plánu
- čerpací stanice PHM (HB) 800 tis. Kč
- čerpací stanice PHM (PE) 800 tis. Kč
- stáčecí místo na emulze s nádrží (TE) 500 tis. Kč
- pásový mininakladač 1 ks 670 tis. Kč
- štěpkovač 2 ks 830 tis. Kč
- tandemový válec 1,5 t 2 ks 1070 tis. Kč
- fréza na pařezy 1 ks 570 tis. Kč

Financování výše uvedených změn si nevyžaduje navýšení prostředků v investičním plánu. Investiční plán KSÚSV pro rok 2011 byl schválen usnesením č. 0550/13/2011/RK ze dne 12. 4. 2011.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011 dle materiálu RK-25-2011-48, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky, změna investičního plánu na letošní rok nebude mít dopad do rozpočtu kraje a nevyžádá si tedy poskytnutí mimořádné investiční dotace.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011 dle materiálu RK-25-2011-48, př. 2.
Odpovědnost ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Termín průběžně do 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz