Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-45

RK-25-2011-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-25-2011-45
NázevProjekt II/402 Třešť - křiž. s I/38: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 25. 7. 2011 byla na zvláštní účet projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38 (dále jen Projekt) připsána dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP JV) ve výši 30 736 127 Kč. Na zvláštním účtu Projektu je ke dni 29. 7. 2011 zůstatek ve výši 30 736 127 Kč. Navrhujeme převést zůstatek na zvláštním účtu do Fondu strategických rezerv. Po vyúčtování projektu bude radě kraje předložen materiál o ukončení projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/402 Třešť - křiž. s I/38 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 30 736 127 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II II/402 Třešť - křiž. s I/38 o 30 736 127 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV, která byla připsána na zvláštní účet II/402 Třešť - křiž. s I/38 ve výši 30 736 127 Kč dne 25. 7. 2011.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/402 Třešť - křiž. s I/38 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 30 736 127,00 Kč;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/402 Třešť - křiž. s I/38 o 30 736 127 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz