Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-43

RK-25-2011-43.doc  RK-25-2011-43pr01.pdf  RK-25-2011-43pr02.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-25-2011-43
NázevFOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 3/2011 dne 10. 5. 2011 usnesením č. 0264/03/2011/ZK vyhlásilo grantový program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem Bioodpady 2011. Celkový objem finančních prostředků grantového programu je 300 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 24 žádostí obcí s celkovým finančním požadavkem 507 236,- Kč. 2 žádosti byly navrženy řídícím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 22 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Zůstatek alokace je 0,- Kč, projekty 12 žadatelů jsou navrženy k podpoře v plné výši, 1 projekt ve zkrácené výši do limitu alokace (Obec Radostín n O. 21 260,- Kč z požadovaných 25 000,- Kč)
Návrh řešení OŽP na základě usnesení řídícího výboru GP Bioodpady 2011 č. 02/00076/2011 a 03/00076/2011 navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace obcím dle materiálu RK-25-2011-43, př. 1
OŽP na základě usnesení řídícího výboru GP Bioodpady 2011 č. 04/00076/2011 navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu rozhodnout o neposkytnutí dotace obcím dle materiálu RK-25-2011-43, př. 2.
Rozhodnutím bude podpořeno naplňování vyhlášeného GP Bioodpady 2011.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci obcím v rámci GP Bioodpady 2011 dle materiálu RK-25-2011-43, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům v rámci GP Bioodpady 2011 dle materiálu
RK-25-2011-43, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. října 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz