Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-36

RK-25-2011-36.doc  RK-25-2011-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-25-2011-36
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2011
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOdbor informatiky předkládá informaci o veřejných zakázkách zadaných v období
od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 v rámci odboru informatiky:

Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet, využití chrániček v majetku kraje
Předmětem zakázky je posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet na území kraje Vysočina a využití chrániček v majetku kraje Vysočina podél silnice II/602 v úseku Jihlava-Helenín - křižovatka Kamenice-Věžnice.

Nejvýhodnější nabídka:
M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 1664/12, Jihlava, IČ 49434853
Cena bez DPH 490 000 Kč, cena včetně DPH 588 000 Kč

Smlouva o dílo uzavřena dne 27. 4. 2011.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011. Přehled zadaných veřejných zakázek malého rozsahu je uveden v materiálu RK-25-2011-36, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-25-2011-36, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 9. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz