Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-35

RK-25-2011-35.doc  RK-25-2011-35pr01.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-25-2011-35
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011
Zpracoval5 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011 pro: jednání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011 zpracovali: R. Paulíková, R. Tesařová, H. Sošková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2011.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 a má následujících 14 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 6/2011
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 6/2011
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 6/2011
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 6/2011
5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 - 6/2011
6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 6/2011
7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 - 6/2011
8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 - 6/2011
9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 - 6/2011
10) Sociální fond za období 1 - 6/2011
11) Fond Vysočiny za období 1 - 6/2011 (včetně čerpání dle grantových programů)
12) Fond strategických rezerv za období 1 - 6/2011
13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně půjčky SFDI, kontokorentního úvěru) za období 1 - 6/2011
14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 - 6/2011
Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 6. 2011.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2011 dle materiálu RK-25-2011-35, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. srpna 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz