Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-31

RK-25-2011-31.doc  RK-25-2011-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-25-2011-31
NázevZměna usnesení 1348/28/2010/RK ve znění usnesení 0322/09/2011/RK - majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu částky za zřízení věcného břemene na pozemku kraje.
Rada kraje usnesením 0322/09/2011/RK rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích par. č. 554/2 a par. č. 555/2 v k. ú. a obci Ocmanice v rozsahu graficky znázorněném v geometrickém plánu č. 508-8545/2010 za jednorázovou úhradu 50 Kč/bm. Při této částce činí úhrada věcného břemene 1 569 Kč. Při vlastním uzavírání smlouvy Telefónica O2 Czech Republic - oprávněný z věcného břemene namítla, že se jedná o přeložku stávajícího telekomunikačního vedení-vynucené překládky prováděné na základě smlouvy o překládce a tedy, že veškeré náklady spojené s překládkou, do kterých se zahrnuje i úhrada věcného břemene, nese Kraj Vysočina, tj. Telefonica O2 nenese žádné náklady na přeložce vedení a věcné břemeno by mělo být sjednáno jako bezúplatné. Bezúplatné sjednání věcného břemene by však u oprávněného z věcného břemene vyvolalo daňové problémy, proto navrhl zástupce oprávněného z věcného břemene zřídit věcné břemeno úplatně, a to vzájemným započtením částky 100 Kč.
Návrh řešení OM s návrhem výše uvedeným souhlasí a navrhuje provést změnu usnesení tak, že v části usnesení 0322/09/2011/RK Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích par. č. 554/2 a par. č. 555/2 v k. ú. a obci Ocmanice v rozsahu graficky znázorněném v geometrickém plánu
č. 508-8545/2010 za jednorázovou úhradu 50 Kč/bm se usnesení změní takže text jednorázovou úhradu 50 Kč/m2 se nahradí textem úhradu vzájemným zápočtem pohledávky ve výši 100 Kč . Smlouva o zřízení věcného břemene není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nahradit údaj o úhradě věcného břemene údajem o vzájemném započtení pohledávky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit část usnesení 0322/09/2011/RK tak, že v části usnesení:
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích par. č. 554/2 a par. č. 555/2 v k. ú. a obci Ocmanice v rozsahu graficky znázorněném v geometrickém plánu č. 508-8545/2010 za jednorázovou úhradu 50 Kč/bm
bude text jednorázovou úhradu 50 Kč/m2 nahrazen novým textem úhradu vzájemným zápočtem pohledávky ve výši 100 Kč .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín srpen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz