Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-16

RK-14-2011-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-14-2011-16
NázevZařazení nové akce SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zařazení nové akce řešící odstranění havárie do rozpočtu kraje.
Kraj Vysočina zřizuje Střední školu Pelhřimov v ulici Friedova. Při pravidelném měsíčním odečtu bylo zjištěno extrémní zvýšení spotřeby vody. Následně byla lokalizována porucha - prasklá vodovodní přípojka vedoucí do tělocvičny. Kraj Vysočina je vlastníkem vodovodní přípojky. Ihned byly zahájeny práce na odstranění této havárie.
Skutečné náklady podle zpracovaného projektového řešení jsou cca 230 tis. Kč vč. DPH.
Návrh řešení Provádí se a bude provedeno následující. Poškozené místo bude opraveno, část stávající vodovodní přípojky z litiny bude nahrazena materiálem z PVC, dále pak bude osazen nový hydrant a na vodoměr bude osazen tzv. dálkový odečet pro možnost včasného zjištění případné další poruchy na vodovodní přípojce.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou akci SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. OM navrhuje krýt nově zařazenou akci změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, ekonomický odbor
Termín 20. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz