Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-15

RK-14-2011-15.doc  RK-14-2011-15pr01.pdf  RK-14-2011-15pr02.doc  RK-14-2011-15pr03.doc  RK-14-2011-15pr04.doc  RK-14-2011-15pr05.doc  RK-14-2011-15pr06.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-14-2011-15
NázevDodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, na základě nájemních smluv,.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i smlouvy o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina (jako nájemcem).
Předmět nájmu u jednotlivých nemocnic je potřebné zaktualizovat v rozsahu návrhu dodatků nájemních smluv a to s ohledem na provedené změny v evidenci pozemků dle údajů katastru nemovitostí z důvodu např. obnovy katastru nemovitostí v k.ú. Jihlava, změny vyvolané zápisem geometrických plánů a sloučením pozemků v katastru nemovitostí. Dodatek nájemní smlouvy uzavíraný s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, obsahuje návrh nemocnice na vyřazení hodnoty technického zhodnocení dle materiálu RK-14-2011-15, př. 1 v pořizovací ceně 599 254 Kč provedeného v roce 1992 a evidovaného pod inv. č. 79 Onkologické oddělení NsP v soupisu budov, staveb pronajatých nemocnici.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vyřadit hodnotu technického zhodnocení v pořizovací ceně 599 254 Kč provedeného v roce 1992 a evidovaného pod inv. č. 79 Onkologické oddělení NsP dle materiálu RK-14-2011-15, př.1 a uzavřít:
* zDodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 2;
* Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 3;
* Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 4;
* Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 5;
* Dodatek č.10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 6.
Provedená změna v předmětu nájmu nemá vliv na roční výši nájemného, které bylo sjednáno mezi nájemci - nemocnicemi a krajem Vysočina. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaOZ a nemocnice souhlasí s uzavřením Dodatků ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých dle materiálů RK-14-2011-15, př. 2 až př. 6.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit hodnotu technického zhodnocení v pořizovací ceně 599 254 Kč provedeného v roce 1992 a evidovaného pod inv. č. 79 Onkologické oddělení NsP Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2011-15, př. 1;
* uzavřít:
- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 2;
- Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 3;
- Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 4;
- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 5;
- Dodatek č.10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu
RK-14-2011-15, př. 6.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě,
Termín 31. 5. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz