Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-07

RK-14-2011-07.doc  RK-14-2011-07pr01.doc  RK-14-2011-07pr02.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-14-2011-07
NázevSoutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém jednání dne 8. 2. 2011 usnesením č. 0223/06/2011/RK rozhodla poskytnout finalistům 2. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy věcné dary dle materiálu RK-14-2011-07, př. 1. Tři nejúspěšnější soutěžící obdrželi dvoutýdenní kurzy anglického jazyka ve Velké Británii zajišťované společností INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. z Velkého Meziříčí (dále jen cestovní kancelář ) a poukazy jim byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků finále soutěže dne 9. 3. 2011.
Objednatelem kurzů je kraj Vysočina. Aby mohla cestovní kancelář objednávku na zajištění jazykových kurzů zkompletovat, předložila k podpisu cestovní smlouvy.
Návrh řešení Realizační tým soutěže předkládá Radě kraje k rozhodnutí uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězů 2. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-14-2011-07, př. 2. Pořízení jazykových kurzů je hrazeno z prostředků alokovaných k tomuto účelu v Kapitole Školství, mládeže a sportu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězek 2. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-14-2011-07, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz