Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-63upr1

RK-28-2010-63upr1.doc
Číslo materiálu63upr1
Číslo jednacíRK-28-2010-63upr1
NázevStudie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu s usnesením rady kraje č. 0878/18/2010/RK ze dne 8. 6. 2010 zpracoval OŠMS studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Materiál byl rozeslán k připomínkám středním školám. Připomínky jsou přiloženy v materiálu RK-28-2010-63, př. 10.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (materiál RK-28-2010-63, př. 1 a jeho přílohy v materiálech RK-28-2010-63, př. 2 až RK-28-2010-63, př. 9). Připomínky k materiálu je možné zasílat na OŠMS (ubr.k@kr-vysocina.cz) do 13. 10. 2010. Pokud dojde ke změnám dokumentu, připraví OŠMS informaci na listopadové jednání zastupitelstva kraje.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina usnesením 29/07/2010/VVVZ ze dne 2. 9. 2010:
vzal na vědomí studii dopadů demografického vývoje do středních škol
a souhlasil s usnesením rady kraje pověřit OŠMS ke zpracování návrhu opatření.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu RK-28-2010-63upr1;
ukládá
OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
* uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz