Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-72

RK-28-2010-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-28-2010-72
NázevNávrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval S. Fejt
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek.
Na základě průniku odpadních vod do sklepních prostor Ústavu sociální péče v Křižanově byl proveden kamerový průzkum páteřního rozvodu potrubí ve dvorní části objektu a odborné stavební a technické posouzení. Výsledek průzkumu ukázal na rozpadlé části kanalizace a místa, kde dochází k zatékání do obvodového nosného zdiva. Důvodem rozpadu potrubí je stáří kanalizačního potrubí a použití nevhodných materiálů v minulosti. Celkový stav vyžaduje úplnou rekonstrukci kanalizace a neodkladné řešení této havárie.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích v roce 2010. Realizace stavebních prací bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech v roce 2010 (akce ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I ). Pro rychlé řešení vzniklé havárie a po provedených kamerových průzkumech byla v režimu přímého zadání veřejné zakázky vyzvána firma - ZTG s.r.o., Maršovice 92, 59231 Nové Město na Moravě, která tento problém řeší. Firma předložila oceněný položkový rozpočet v cenové úrovni kalkulačního SW RTS Brno. Předpokládaná cena je 1 776 tis. Kč včetně DPH.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci, kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku
1 776 tis. Kč při současném snížení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 776 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz