Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-62

RK-28-2010-62.doc  RK-28-2010-62pr01.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-28-2010-62
NázevZměna usnesení zastupitelstva kraje
Zpracoval M. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je změna usnesení zastupitelstva kraje.
V květnu 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0213/03/2010/ZK poskytnout dary v celkové výši 2 678 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím vyjmenovaným v materiálu ZK-03-2010-54, př. 4. V rámci kontrolních procesů bylo při vyhotovování smlouvy pro obec Vícenice u Náměště nad Oslavou zjištěno nesprávné IČ (záměna s IČ Vícenic u Moravských Budějovic).
Změnou usnesení je potřebné doplnit do materiálu správné IČ. Starosta obce byl o záležitosti a jejím řešení informován omluvným dopisem.
Návrh řešení OŠMS navrhuje změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010, a to nahrazením materiálu ZK-03-2010-54, př. 4 materiálem RK-28-2010-62, př. 1. V nové příloze se původní text Vícenice nahrazuje textem Vícenice u Náměště nad Oslavou a číslo 44065531 číslem 00599174 .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že se materiál ZK-03-2010-54, př. 4 nahrazuje materiálem RK-28-2010-62, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz