Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-55

RK-28-2010-55.doc  RK-28-2010-55pr01.doc  RK-28-2010-55pr02.doc  RK-28-2010-55pr03.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-28-2010-55
NázevSmlouvy o převodu investorství
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) zajistila vypracování projektové dokumentace a přípravu včetně vydání stavebního povolení, příp. ohlášení stavby těchto akcí:
- II/344 Dolní Krupá
- II/402 Třešť - křiž. s I/38
- II/392 Velké Meziříčí - Tasov

Vlastní realizaci a výkon investorství zajišťuje kraj Vysočina prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Stavební akce II/344 Dolní Krupá je finančně kryta z prostředků EIB a schváleného rozpočtu kraje Vysočina, příloha D2, Investice v dopravě.
Realizaci a předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod stavebních akcí II/402 Třešť - křiž. s I/38 a II/392 Velké Meziříčí - Tasov schválila rada kraje svým usnesením 0892/18/2010/RK.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv o převodu investorství ke stavbám:
- II/344 Dolní Krupá
- II/402 Třešť - křiž. s I/38
- II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Smlouvy o převodu investorství jsou přílohou materiálu RK-28-2010-55, př. 1, př.2 a př.3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o převodu investorství ke stavbám:
- II/344 Dolní Krupá dle materiálu RK-28-2010-55, př. 1;
- II/402 Třešť - křiž. s I/38 dle materiálu RK-28-2010-55, př. 2;
- II/392 Velké Meziříčí - Tasov dle materiálu RK-28-2010-55, př. 3
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz