Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-50

RK-28-2010-50.doc  RK-28-2010-50pr01.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-28-2010-50
NázevSmlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
Zpracoval P. Málek
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj buduje na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 160/03/2004/ZK tzv. páteřní optickou síť ROWANet, jejímž smyslem je kromě jiného zajištění kvalitní konektivity složkám integrovaného záchranného systému.
Návrh řešení Navrhujeme uzavřít smlouvu s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina o připojení k páteřní optické síti ROWANet. Návrh smlouvy je uveden v příloze č. 1.
Účelem této smlouvy je vymezení podmínek pro poskytnutí síťové infrastruktury na propojení počítačových sítí na území kraje Vysočina a vytvoření kvalitní konektivity složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o připojení k páteřní optické síti ROWANet dle materiálu RK-28-2010-50,
př. 1.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz