Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-47

RK-28-2010-47.doc  RK-28-2010-47pr01.doc  RK-28-2010-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-28-2010-47
NázevDodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen smlouva ) uzavřené dne 14. 4. 2010 s obcí Pavlov za účelem podpory akce Setkání rodáků a přátel obce (dále jen akce ).
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 12. 2009 schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 18/09 (dále jen zásady ). Na základě zásad podala obec Pavlov žádost o poskytnutí dotace na akci a zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 0121/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 o poskytnutí dotace.
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu byla doručena žádost o prodloužení závazného data ukončení realizace akce (materiál RK-28-2010-47, př. 2) ke dni 19. 8. 2010. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu smlouvy doporučuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ponechat rozhodnutí o uzavření dodatku (materiál
RK-28-2010-47, př. 1) na zastupitelstvu kraje.
Návrh řešení Na základě písemné žádosti starosty obce Pavlov o změnu závazného data ukončení realizace akce navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-47, př. 1. Důvodem změny závazného data ukončení realizace akce je posunutí termínu konání akce, který se z původně plánovaného srpnového termínu přesouvá na poslední víkend v září. Z tohoto důvodu nelze vyúčtovat výdaje spojené s akcí do původního data uvedeného ve smlouvě, tj. do 5. 9. 2010.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-47, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz