Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-36

RK-28-2010-36.doc  RK-28-2010-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-28-2010-36
NázevProjekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
ZpracovalI. Fryšová, O. Homola, D. Buřičová
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář, L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení navýšení spolufinancování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče .
Usnesením č. 1175/24/2010/RK Rada kraje Vysočina uložila Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena (Rada kraje ukládá Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2010-89, př. 3;bere na vědomí rozpočet projektu dle materiálů RK-24-2010-89, př. 1 a RK-24-2010-89, př. 2;doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče ; na zpracování projektové dokumentace stavby.
Projekt byl předložen na Úřadu regionální rady Nuts2 Jihovýchod dne 30. 7. 2010 a prošel úspěšně hodnocením.
Ze zpracované projektové dokumentace vyplývají nároky na spolufinancování projektu ze strany kraje Vysočina ve výši 288 613 575 Kč (66,71 %), viz materiál RK-28-2010-36, př.1., což je částka o 74 113 575 Kč vyšší než bylo původně plánováno. Dále je nutno do možného dalšího spolufinancování projektu započítat krytí kurzové rezervy, které může činit 0 Kč až 70 000 000 Kč.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnostem uvedených v materiálu RK-28-2010-36, př.1. Odbor zdravotnictví, Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina doporučují Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina navýšení převodu finančních prostředků na spolufinancování a předfinancování projektu na zvláštní účet projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Zastupitelstvo kraje v roce 2009 schválilo převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu ve výši 357,5 mil. Kč. Ve Fondu strategických rezerv s největší pravděpodobností nebude dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu. S ohledem na to, že kraj bude muset využít cizích zdrojů, doporučujeme co možná nejčastější vyúčtování jednotlivých etap projektu, abychom minimalizovali potřebu předfinancování projektu ze strany kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR, OZ, OE, OM
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz