Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-35

RK-28-2010-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-28-2010-35
NázevProjektové záměry - mimořádná výzva na strategické projekty Central Europe
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu dvou projektových fiší do Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa.
V rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa byla vyhlášena výzva na předkládání strategických projektů v 7 oblastech. Těmito oblastmi jsou:
1. podpora inovací prostřednictvím nového konceptu klastrování na podporu nově je objevujících témat a mezisektorového přístupu,
2. zlepšení suchozemských a mořských přístavů ( INWAPO),
3. spolupráce měst, které jsou železničními uzly a TENT-T sítě - RAILHUC,
4. představení regionálních energetických konceptů (k podporě obnovitelných zdrojů energie),
5. ukázky energetické soběstačnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v provoze veřejných budov ( technicko-administrativní standardy, rozšiřování know- how),
6. inovativní bydlení a péče o seniory a zranitelné osoby ve městech (s cílem posílit jejich autonomii, podpora komplexných a integrovaných řešení, řešení využívajích informační technológie, zlepšování spolupráce stakehodrů, sítovaní a koordinační struktury),
7. zlepšení správa a řízení infrastruktury a služeb v regionech a městech ovlivněných demografickými změnami.
Termín pro podávání projektových fiší (Expression of Interest) končí 17. 9. 2010. Podané projektové fiše budou vyhodnoceny po tomto termínu a teprve po vybrání stručného projektového záměru bude žadatel vyzván Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ke zpracování a předložení projektu v termínu do konce roku 2010.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje připravit 2 projektové fiše, a to v oblasti 5. a 7. Stručné popisy zaměření projektových fiší jsou uvedeny v materiálu RK-28-2010-35, př.1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektové fiše uvedené v materiálu RK-28-2010-35, př. 1 a předložit tyto projektové fiše do Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa.
Odpovědnost ORR, OD
Termín 17. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz